Категории

Категории

Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат отношенията между „Национални Дистрибутори” ЕООД, ЕИК 000646284 и потребителите във връзка с програмата за лоялни клиенти на Национални дистрибутори- „Bonjour & АЗ” (Програмата )

1 Участник в Програмата e всяко физическо лице, което извърши регистрация в Електронен магазин www.bonjour.bg. С регистрацията Ви като потребител Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия
1.1. Програмата „Bonjour & АЗ” не е приложима към клиентите регистрирани служебно в www.bonjour.bg и клиентите – юридически лица

2. НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ, НИВА, ОБМЕНЯНЕ
2.1. Участниците в Програмата получават по 1 (една) точка за всеки 6 (шест) лева с ДДС, реално заплатени за покупка на продукти и/или услуги чрез електронен магазин www.bonjour.bg.
- При заплащане на стоки и/или услуги с Ваучер за подарък не се калкулират точки.
- За стойността на доставката не се калкулират точки.
2.2. Натрупаните точки могат да се използват за заплащане на поръчки както следва
2.2.2. 20 точки = продукт/продукти на стойност 10 лв. с ДДС
2.2.3. 40 точки = продукт/продукти на стойност 25 лв. с ДДС
2.2.4. 60 точки = продукт/продукти на стойност 45 лв. с ДДС
2.3. Участниците нямат право да заменят частично или изцяло натрупаните от тях точки с пари.
2.4. Ако участник върне (при условията на закона за връщане на закупени стоки) дадена закупена стока, чрез която е получил точки по Програмата, начислените точки при покупката се анулират.
2.5. За да заплати продукт с точки, участникът следва да избере продукт/и с цена сътветстваща на броя точки (20, 40 или 60 точки). За стойност на продукта се счита стандартната продажна цена на дребно с ДДС.
2.6. При избор на продукт, на стойност, надвишаваща стойността на използваните точки, участникът заплаща разликата в пари. При стойност на избрания продукт, по-малка от стойността на използваните точки, не се връщат пари или точки.
2.7. При всяко плащане с точки, съответният брой използувани точки се изважда от общия брой налични точки на участника.
2.8. Валидността на натрупаните точки от участниците е една календарна година от последната покупка, създала транзакция (добавяне и/или използване на точки) в програмата „BONJOUR & АЗ“
2.9. Програмата е валидна само и единствено за електронен магазин www.bonjour.bg , собственост на „Национални Дистрибутори“ ЕООД.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАТРУПАНИ/ИЗПОЛЗВАНИ ТОЧКИ
3.1. Национални Дистрибутори ЕООД ще информира участниците в програмата „BONJOUR & АЗ“ за транзакциите и баланса на точките им.
3.2. Участниците могат да проверяват по всяко време баланса по натрупаните точки от програмата „BONJOUR & АЗ“ след като се логват в своя личен профил в електронния магазин www.bonjour.bg. На профилната страница са поместени текущия брой неизползвани точки, както и всички извършени поръчки, за които са използвани точки.

4. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

4.1. „Национални дистрибутори“ ЕООД има право по всяко време да спре или прекрати Програмата без да е необходимо да дава предизвестие и без да дължи каквото и да е обезщетение на участниците и потребителите.
4.2. „Национални дистрибутори“ ЕООД има право да изменя настоящите общи условия по своя преценка по всяко време, като публикува актуалния вариант на общите условия на Програмата „BONJOUR & АЗ“ на www.bonjour.bg.
4.3. Личните данни на участниците в програмата „BONJOUR & АЗ“ се обработват при условията на Политиката за защита на личните данни на „Национални дистрибутори“ ЕООД


Продуктът беше успешно добавен за сравнение