Категории

Категории

Клиентът е длъжен да се запознаете предварително с условията на съответния куриер относно условията за предаване на стоките. „Орно Ритейл“ ЕООД не носи отговорност за изпълнението и промяна на тези условия от страна на съответния куриер.

Орно Ритейл“ ЕООД  доставя поръчаните стоки чрез използване на трето лице – куриер.

Доставките се извършват от куриерска фирми Спиди, като цената на услугата се определя в зависимост от избрания начин на доставка и теглото на поръчаните стоки. Клиентът може да избере доставка до точен адрес или доставка до избран офис на куриер. Клиентът е длъжен да се запознаете предварително с условията на съответния куриер относно условията за предаване на стоките. „Орно Ритейл“ ЕООД не носи отговорност за изпълнението и промяна на тези условия от страна на съответния куриер.

При избор на доставка до адрес на Клиента, стоките се доставят на посочения от него адрес и „Орно Ритейл“ ЕООД не носи отговорност за недоставяне на стоката в случай, че посочените от Клиента данни са неверни, неточни, непълни или заблуждаващи.

В горните случаи, както и при липса на лице, което да получи стоката или при непотърсване на стока от офис на куриера (ако е избрана такава опция за доставка), стоката се връща на „Орно Ритейл“ ЕООД в сроковете и при условията, определени от съответния куриер, както всички разходи са за сметка на Клиента.

Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора за покупко-продажба. Клиентът получава електронно писмо на посочен от него електронен адрес, указващ статуса на поръчката. При всяка промяна на статуса на поръчка, клиентът ще бъде уведомяван посредством имейл съобщение.

В случай че стоката е налична, същата се доставя в рамките на  5 (пет)  работни дни. В посоченото време за доставка не влизат почивни и празнични дни.

По изключение „Орно Ритейл“ ЕООД си запазва правото да определя по-дълъг срок, за което уведомява Клиента.

В случай, че  „Орно Ритейл“ ЕООД не е определил срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща извършване на поръчката чрез сайта на Електронния магазин.

В случай, че  „Орно Ритейл“ ЕООД не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми в срок до 30 календарни дни от датата, на която „Орно Ритейл“ ЕООД е следвало да изпълни задължението си по договора.

Орно Ритейл“ ЕООД си запазва правото да променя третото лице извършващо доставката без да предупреждава предварително Клиента, стига това да не променя начина на доставка и да не увеличава цената.

Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на получаването й и ако не отговаря на поръчката или има недостатъци да уведоми за това незабавно Доставчика.

При наложен платеж, Клиентът плаща на куриер при доставка и получава от куриера разписка за пощенски паричен превод. Разписката замества в случая касовата бележка. (Според съответния закон "за плащанията с наложен платеж чрез пощенски паричен превод“  не е задължително да се издава фискална касова бележка от фискално устройство. За направеното от клиента плащане куриерската фирма издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.") За осчетоводяване на покупката е необходимо да запазите вашата фактура заедно с разписката от куриерска служба.

ВАЖНО!

При получаване на пратката заплатете стойността на наложения платеж и задължително проверете целостта на стоката в присъствието на куриера, особено ако е чуплива!

 


Продуктът беше успешно добавен за сравнение