Категории

Категории

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Относно: използването на интернет страницата www.bonjour.bg 

В сила от 02.01.2020 г.

Последно изменена на 02.01.2020 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, „Орно Ритейл“ ЕООД, ЕИК: 200851120, ДДС НОМЕР: BG200851120 със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, бул. Никола Мушанов 116, („Дружеството“, „ние“, „нас“),  обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

Тази интернет страница www.bonjour.bg се притежава от Орно Ритейл“ ЕООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Дружеството се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си. 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Дружеството не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Дружеството не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на дружеството. 

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които дружеството може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга и предоставяте информация на Дружеството.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

- При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор - имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
- За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;

- Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;
- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви
, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
- Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности - различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на покупките и търсенията Ви;

- За отстраняване на недостатъци на закупени от вас стоки, рекламации и жалби - имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и;
- Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти за подарък, или каните някого да се присъедини към вас в наши форуми, дружеството може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера
(моля да се уверите, че имате съгласието на тези хора, да споделяте личните им данни с нас и евентуално да получават съобщения и информация от вас и/или нас);

Предоставянето на точна и коректна информация за вас е необходимо за сключването на договор между нас и изпълнението на поръчката ви. В случай, че не ни предоставите коректно вашите лични данни, това може да доведе до проблеми при изпълнението на поръчката, до невъзможност да упражните някои от правата си, както и до неизпълнение на нашите законови задължения, например по документиране и надлежно осчетоводяване на извършената продажба.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за дружеството  са:

- Дейности по управление на електронния ни магазин:

-- ние обработваме вашите данни за целите на изпълнение на направена от Вас поръчка/и от електронния магазин www.bonjour.bg  на основание сключването на договор между нас;
-- ние
обработваме вашите данни за целите на системата ни за предотвратяване на измами във връзка с извършеноплащане при покупка от елетронния магазин, на основание защита на нашия правен интерес;

-- ние обработваме ваши данни за целите на осчетоводяване и фактуриране на покупките Виот електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;


-- ние
обработваме ваши данни, свързани с управление на Вашия профил и достъпа Ви (идентификация) до електронния магазин, на основание легитимния ни интерес да извършваме нашата търговска дейност;

- Маркетинг дейности на Дружеството:

-- Ние обработваме ваши данни за да Ви изпращаме информация за продукти и услуги и рекламни съобщения на основание дадено от Вас съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите.

В допълнение Вашите данни се обработват от дружеството и за целите на:

- Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти, на основание легитимния интерес;
- Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти;
 

COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

Употреба на бисквитки (cookies)

Какво са бисквитки (cookies)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които Декатлон използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

Какви са типовете бисквитки, които се използват ?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

- Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;
- Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;

- Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от дружеството на интернет страници на външни партньори

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър за информация относно съответните настройки.

Дружеството  не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Дружеството  не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия на трети лица. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи „Орно Ритейл“ ЕООД може да разкрива определена лична информация. Ние не предоставяме лични данни, не продаваме и не разкриваме по друг начин лични данни, които събираме за Вас, освен в случаите, описани тук. Може да споделим Вашите лични данни със:

- Доставчици на услуги, които извършват услуги от наше име, въз основа на нашите указания. Ние не упълномощаваме тези доставчици на услуги да използват или разкриват информация, освен ако е необходимо, за да извършват услуги от наше име или да спазват законовите изисквания. Примери за тези доставчици на услуги включват организации, които обработват плащания с кредитни карти, изпълняват поръчки и предоставят уеб хостинг и маркетингови услуги.  

- Други трети лица с Ваше съгласие.  

В допълнение ние и нашите свързани лица и други доставчици на услуги може да разкриваме информация за вас (i) ако ние сме длъжни да го направим по закон или правен процес, (ii) на правоприлагащи органи или други длъжностни лица, или (iii) когато ние считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби или във връзка с разследване на предполагаеми или действителни измамни или незаконни действия.

Също така си запазваме правото да прехвърляме лични данни, които имаме за вас, в случай, че продаваме или прехвърляме цялата или част от нашата дейност или активи. Ако възникне такава продажба или прехвърляне, ние ще полагаме разумни усилия, за да изискаме получателя на данните да използва личните данни, които ни предоставите по начин, който е в съответствие с нашата Политика за поверителност. След такава продажба или трансфер можете да се свържете с юридическото лице, на което сме предали вашите лични данни, с всякакви запитвания относно обработката на тази информация.

Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни или например за целите на доставка на поръчаните от вас продукти; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. 

За случаите, в които „Орно Ритейл“ ЕООД  споделя информация за Вас с трети лица, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Орно Ритейл“ ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на дружеството  са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът им до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на съответните им задължения.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

Ние съхраняваме предоставената от Вас информация за продължителността на нашите взаимоотношения (периода, през който сте останали активен потребител), плюс пет (5) години от последните Ви покупки. След този период ще следваме редовните процедури за изтриване на данните, освен ако не е налице (подновено) правно основание за обработването им. 

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Орно Ритейл“ ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата www,bonjour.bg;
- да поискате достъп до Вашите лични данни, като поискате информация какви данни обработваме, причината за обработването, получателите на данните и продължителността на обработването;

- право да поискате коригиране на личните данни, които обработваме за Вас ако същите са неправилни или непълни;
- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, в т.ч. и профилиране свързано с директния маркетинг, като получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;

- право да получавате в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат личните данни, които обработваме за вас. Също така имате правото да прехвърлите тази данни на друг администратор на лични данни, когато това е технически възможно и отговаря на изискванията на закона.

- За всички останали цели можете да възразите по всяко време срещу използването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната ситуация, в съответствие с приложимото право. Тези права могат да бъдат ограничени при определени обстоятелства съгласно приложимото законодателство.

Освен това можем да предприемем разумни стъпки, за да потвърдим самоличността Ви, преди да предоставим достъп или да направим корекции

- Ако смятате, че вашите лични права са нарушени, имате право да се свържете с органа за защита на личните данни -  Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, www.cpdp.bg, e-mail: kzld@cpdp.bg, тел. 02/9153518), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на dataprotectionbg@bonjour.bg или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. София 1113, бул. Никола Мушанов 116

Имайте предвид, че горепосочените ваши права могат да бъдат ограничени при определени обстоятелства, съгласно приложимия закон. Освен това можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители и др.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Орно Ритейл“ ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

На имейл адрес: dataprotectionbg@bonjour.bg 

По пощата: Орно Ритейл“ ЕООД, гр. София 1113, бул. Никола Мушанов 116

 

 


Продуктът беше успешно добавен за сравнение